933 014 583

Política de privacitat

Per protegir els drets individuals, sobretot en relació amb els tractaments automatitzats, i amb voluntat de ser transparents amb l’Usuari, ha establert una política que recull el conjunt d’aquests tractaments, els fins perseguits per aquests últims, la legitimitat d’aquests i també els instruments a disposició de l’Usuari perquè pugui exercir els seus drets.

La navegació en aquest lloc web implica la total acceptació de les següents disposicions i condicions d’utilització. S’acceptarà la utilització de cookies. En cas de no estar d’acord envia un correu electrònic a info@restaurantebiocenter.es

La versió actualitzada d’aquesta política de privacitat és l’única aplicable durant la durada de l’ús del lloc web fins que no hi hagi una altra versió que la substitueixi.

L’usuari que faciliti dades personals a través d’aquesta pàgina web queda informat de la seva incorporació als fitxers de Biocenter. El TITULAR està obligat a portar un registre dels tractaments realitzats a aquestes dades que ha de portar actualitzats.

Recollida de dades

Les teves dades són recollits per Biocenter. Una dada de caràcter personal es refereix a tota la informació referida a una persona física identificada o identificable (persona afectada). S’entén com identificable una persona que pugui identificar, directament o indirectament, sobretot per referència a un nom, un número d’identificació (DNI, NIF, NIE, passaport) oa un o diversos elements específics, propis a la seva identitat física, fisiològica , genètica, psíquica, econòmica, cultural o social.

Amb quina finalitat es tracten les dades personals?

Són per a usar-los principalment pel TITULAR per a la gestió de la seva relació amb tu, poder oferir productes i serveis d’acord amb els teus interessos, millorar la teva experiència d’usuari i, si escau, per al tractament de les seves sol·licituds, peticions, reserves o comandes. S’elaborarà un perfil comercial d’acord amb la informació que li facilitis. No es realitzaran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, sempre que no se sol·liciti per l’interessat la seva supressió, o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

S’han de registrar en el fitxer de client i el seu tractament quedarà registrat en el registre de tractaments que ha de portar el TITULAR. El nom del fitxer és el de “Contactes Bio”.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades personals és:

  • La correcta execució o compliment del contracte
  • L’interès legítim del TITULAR
  • El consentiment de l’usuari o client per al tractament de les seves dades

A què destinataris es comunicaran les dades?

Les dades personals de l’Usuari podran eventualment ser comunicades a tercers relacionats amb el TITULAR per contracte per a la realització de les tasques necessàries per a la gestió del seu compte com a client i sense que hagi de donar la seva autorització.

També quan haguessin de fer-se comunicacions a les autoritats en cas que l’Usuari hagués realitzat accions contràries a la Llei o incomplert el contingut de l’avís legal.

Les dades de l’Usuari podran comunicar-se a altres empreses del grup, si n’hi ha, per a fins administratius interns que podrien suposar un tractament d’aquestes dades.

Les dades personals de l’Usuari podran transferir a un tercer país o una organització internacional, però se li haurà d’informar quan es produeixi aquesta transferència, i de les condicions de é sta i del destinatari.

Quan algunes dades siguin obligatoris per accedir a funcionalitats concretes del lloc web, el TITULAR indicar el caràcter obligatori en el moment de la recollida de dades de l’Usuari.

Drets de l’usuari

S’informa a l’usuari de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. També cada persona disposa del dret de limitació del tractament relatiu a la seva persona, d’un dret d’eliminació de transferència de dades personals transmeses al responsable del tractament i del dret a la portabilitat de les seves dades.

L’usuari té la possibilitat de presentar una reclamació davant l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) o organisme competent de la comunitat autònoma, quan no hagi obtingut una solució satisfactòria en l’exercici dels seus drets mitjançant un escrit dirigit a aquesta.

Llevat que l’Usuari es oposi, enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic info@restaurantebiocenter.es , les seves dades podran ser utilitzades, si s’escau, si escau, per a l’enviament d’informació comercial de l Restaurant Biocenter.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

L’Usuari és responsable que la informació que proporcioni a través d’aquesta pàgina web sigui certa, responent de l’exactitud de totes les dades que comuniqui i mantindrà actualitzada la mateixa perquè reflecteixin una situació real, i és responsable d’informacions falses o inexactes que proporcioni i dels danys, molèsties i problemes que puguin causar a Restaurant Biocenter oa tercers.

Aquesta informació serà guardada i gestionada amb la deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica necessàries per impedir l’accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.

No obstant això, l’Usuari ha de tenir en compte que la seguretat dels sistemes informàtics mai és absoluta. Quan es faciliten dades personals per internet, aquesta informació pogués ser recollida sense el seu consentiment i tractada per tercers no autoritzats. Biocenter declina, qualsevol tipus de responsabilitat sobre les conseqüències d’aquests actes puguin tenir per a l’Usuari, si publicar la informació voluntàriament.

Podrà accedir i exercitar aquests drets mitjançant sol·licitud per escrit i signada que podrà ser enviada al domicili carrer Pintor Fortuny núm. 25, 08001 – Barcelona, adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent.

També podrà ser enviada la sol·licitud al següent correu electrònic: info@restaurantebiocenter.es

Per a la teva informació et vam indicar que el delegat de protecció de dades és Valentina Cialfa.

Aquests drets seran atesos, en el termini d’1 mes, que podrà ampliar-se a 2 mesos si la complexitat de la sol·licitud o el nombre de sol·licituds rebudes així ho exigeix. Tot això sense perjudici del deure de conservar certes dades en els termes legals i fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades d’un possible tractament, o, si escau, d’una relació contractual.

A més de l’anterior, i en relació amb la normativa de protecció de dades, els usuaris que ho sol·licitin tenen la possibilitat d’organitzar la destinació de les seves dades després de la seva mort.